Hej,
Docent i pedagogik och lektor i utbildningsvetenskap vid bild- och slöjdlärarutbildningen på Konstfack. Har en bakgrund som lärare och disputerade från Lunds universitet med en avhandling inom pedagogisk filosofi. Finns att läsa som pdf här eller som bok utgiven på Routledge här

Jag är en del av ett fyraårigt VR-projekt med titeln Samskapad sex- och samlevnadsundervisning. Vår forskargrupp har publicerat boken Sexualitet och relationer vid Studentlitteratur. Har tidigare arbetat med fortbildning och konsult kring frågor om sexualitet, relationer och normkritik. Är också en av tre koordinatörer för Utbildningsvetenskapligt nätverk för sexualitet och relationer (UnSeR).

Mitt andra forskningsintresse är museumsutställningar om människans evolution. Har besökt över 25 museum och har än så länge publicerat en artikel i ämnet

Handleder tre doktorander. Är en av två koordinatörer för NERA nätverk Post-approaches to Education. Har erfarenhet av att vara etappseminarieläsare på avhandlingsmanus samt av att vara opponent, betygsnämndsledamot och ordförande vid disputation.  

Jag är engagerad i organisationen Relationsinstitutet. Sitter i styrelsen och arbetade under flera år med publika arrangemang såsom panelsamtal och med uppdrag som moderator.

Följ mig på Instagram, FacebookAcademia.edu, eller läs mina publikationer på Google Scholar. Eller kontakta mig på simonceder [at] simonceder.se

Vi ses! 

 

Foto: Robert Blombäck

Hi,
Associate professor in Education and senior lecturer at Konstfack: University of Arts, Crafts and Design. I have a background as a teacher and did my PhD in the field of philosophy of education. I received my doctoral degree from Lund University 2016 with a thesis later published at Routledge as Towards a Posthuman Theory of Educational Relationality

I am a part of a research project on sexuality education, titled Samskapad sex- och samlevnadsundervisning. Our research group published a book catered for teacher education. Har tidigare arbetat med fortbildning och konsult kring frågor om sexualitet, relationer och normkritik. I am one of three coordinators for the Swedish Sexuality Education Research Network (UnSeR).

My second research interest involves knowledge production about human evolution in museums. I have visited more than 25 exhibitions globally and, so far, published one article on this project

Supervising three doctoral students. I am one of two koordinators for NERA Network Post-approaches to Education. Have experiece of examining doctoral students, both in Sweden and in Denmark.  

Follow me on Instagram, FacebookAcademia.edu, or check out my publications at Google Scholar. Or send me an e-mail simonceder [at] simonceder.se

See you!