Hi,
Senior lecturer at Konstfack: University of Arts, Crafts and Design. I have a background as a teacher and did my PhD in the field of philosophy of education. I received my doctoral degree from Lund University 2016 with a thesis later published at Routledge as Towards a Posthuman Theory of Educational Relationality.

Jag är en del av ett fyraårigt Vetenskapsrådsfinansierat forskningsprojekt med titeln Samskapad sex- och samlevnadsundervisning. Vår forskargrupp har publicerat boken Sexualitet och relationer vid Studentlitteratur. Har tidigare arbetat med fortbildning och konsult kring frågor om sexualitet, relationer och normkritik.

Jag är engagerad i organisationen Relationsinstitutet. Sitter i styrelsen och har arbetat med publika arrangemang såsom panelsamtal. Gör även andra moderatorsjobb.

Mitt andra forskningsintresse är museumsutställningar om människans evolution. Har besökt över 25 museum och har än så länge publicerat en artikel i ämnet.

Under 2011-2013 hade jag en doktorandblogg. Det finns fortfarande en del intressant att läsa där.

Follow me on Instagram, FacebookAcademia.edu, or check out my publications at Google Scholar. Or send me an e-mail simonceder [at] simonceder.se

Vi ses! See you!