Neandertalarna och vi

Vi kan grubbla över den moraliska skulden, även om den förhoppningsvis är preskriberad i dag. De [Neandertalarna] var ju en sorts människor, men ändå inte riktigt som vi. Är deras död att jämföra med att utrota en djurart? Eller snarare att betrakta som ett folkmord?

En fantastiskt fin bok om vårt tidiga ursprung är Karin Bojs ”Min europeiska familj – de senaste 54 000 åren”. Citatet ovan kommer från denna bok (s. 65) och tar upp frågan om vad som hände när Neandertalarna dog ut. De finns ju kvar i visst mänskligt dna, precis som Denisova och några andra utdöda människogrupper. Vad som är intressant i detta citat är att det sätter fingret på frågan om vad Neandertalarna var, eller är. Om Neandertalarna inte var människor utan djur så handlar det om utrotning, men om de ska räknas som människor så begick de dåvarande homo sapiens ett folkmord. Här framkommer i all sin tydlighet frågan om separation mellan människa/djur då folkmord är ett juridiskt begrepp som framkommit efter andra världskriget för att förhindra att dåliga saker sker inom arten människa. Vad detta inte tar hänsyn till är vilka övergrepp och mord som arten människa utför på resten av planeten.

Gränsen går någonstans. Mellan utrotning och folkmord. Mellan människa och djur. Mellan värde och inte. Mellan dåtid och nutid. Mellan art och annan art. Dessa gränser är inte fasta, utan alltid tillfälligt upprättade för att vi ska kunna förklara handlingar och acceptera dem som logiska.

Bojs bok börjar med en sammanblandning av cro magnon (ett annat namn på tidiga homo sapiens) och neandertalare. Ja, alltså, de har sex. Sedan följer Bojs människans historia framför allt efter det att Neandertalarna försvunnit och endast homo sapiens fanns kvar i Europa. Denna blogg, och projektet Unearthing the Human i sin helhet, handlar mest om tiden då det fanns fler människolinjer än homo sapiens. Neandertalarna är bara en av dessa grupper, men är den mest kända. Som Bojs sa var de en slags människor, men inte riktigt som vi. Titta neandertalaren på bilden nedan in i ögonen för att försöka se på vilket sätt han är som du, och på vilket sätt du är som han.

Rekonstruktion av Neandertalare från Natural History Museum, London. Väl värt ett besök!