All posts tagged ‘art

Fuji-san som metod

Fuji-san som metod [Detta inlägg tillkom ursprungligen under min 5-månaders vistelse som gästlärare vid Soka University, Tokyo, Japan] En av sakerna som är tydlig i Japan är hur mycket de älskar Mount Fuji. Det finns väldigt många berg i Japan men inget som Fuji-san. Vulkanberget står i ensam majestät på slätten några timmar sydväst om […]

Utrotning

Ett intressant etiskt tema när det gäller människans evolution är utrotning. Jag har redan tidigare i bloggen berört detta ämne i denna text om Neandertalare. För ca 60 000 år sedan fanns ett antal mänskliga arter: Homo sapiens, Neandertalare, Denisovamänniskor och Homo floresiensis. Den enda av dessa arter som idag inte är utdöd är Homo sapiens… […]

Tomrum

Det senaste året har jag besökt ett antal utställningar om människans tidiga historia runt om i världen. Jag kommer i ett flertal inlägg att behandla dessa besök, men utifrån olika teman. Ofta kommer dessa teman blandas ihop med tankar från de populärvetenskapliga böcker jag också läser i ämnet samt diverse vetenskapsteoretiska funderingar. Denna text ska […]

Neandertalarna och vi

Vi kan grubbla över den moraliska skulden, även om den förhoppningsvis är preskriberad i dag. De [Neandertalarna] var ju en sorts människor, men ändå inte riktigt som vi. Är deras död att jämföra med att utrota en djurart? Eller snarare att betrakta som ett folkmord? En fantastiskt fin bok om vårt tidiga ursprung är Karin […]